islami otel

İslami Otel

Günümüzde hızla değişen rekabet koşullarından faydalanmak isteyen turizm işletmeleri, inovasyonu ön planda tutarak gelişmeyi hedeflemektedirler. Bu hedefler doğrultusunda yeni turizm deneyimlerinin yaratılması ve üretilmesi için tüketicilerin beklenti, istek ve ihtiyaçlarına uygun alternatif turizm çeşitlerine yönelmeleri gerekmektedir. Sözkonusu alternatif turizm çeşitlerinin başında helal oteller gelmektedir. Bizler sizlerin buralarda tatil yapması için özgün yapımızla her zaman yardımcı olmaya hazırız.

İslami kesimde yaşanan sosyo-ekonomik gelişmelere paralel olarak, İslami kurallara göre tatil yapmak isteyen muhafazakar turistlerin helal konseptli konaklama tesis algıları turizm alanında etkili olmuştur. Alternatif tatil sisteminin hızla geliştiği alanda biz de varız diyerek bu alandaki tüm talepleriniz karşılayacak güce, kapasite ve vizyona sahibiz.

Kültürel faktörler içinde sayılan inançlar, tüketicilerin turizmde satın alma kararını önemli sayılabilecek düzeyde etkilemektedir. Ekonomik sınırların ortadan kalkması ve yaşam kalitesinin yükselmesi sonucu halkın büyük bir çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde İslami değerlere bağlı tüketicilere yönelik ortaya çıkan helal turizm kavramı günden güne önem kazanarak, dünyada ve Türkiye'de hızla yükselen bir turizm çeşidi haline gelmiştir. Bu anlamda İslami tatil ülkemizde sürekli büyüme ivmesi göstermektedir. Birinci sınıf kalitenin adresi olan şirketimizle de bu sektöre katkı vermeye devam ediyoruz.


İslami Tatil

Helal turizm konseptinde hizmet veren tesettür oteller İslami kurallar dahilinde dünyada ve Türkiye'de mevcut durumunu saptamak ve yerli turistlerin helal konseptli konaklama tesislerine yönelik algılarını belirlemek amacıyla sürekli bir arayış içerisindedir. Bizler de otellerimize sizleri yönlendirebilmek için çabalarımızdan hiçbir zaman ödün vermiyoruz.

Muhafazakar oteller konseptlerinde konaklama tesislerine yönelik algıları sürekli analiz etmektedir. bu analizler sonucunda gerekli olanları tespit edip uygulamaya geçirmektedir.


Muhafazakar oteller

Ülkemizde giderek büyük bir endüstri haline gelen İslami oteller; ulaştırma, konaklama, rekreasyon olanakları ve ilişkili hizmetler olmak üzere birçok farklı sektörden oluşan bir endüstri içinde istihdam, gelir, refah ve dolaylı olarak vergi yaratan; uluslararası ticaret olarak döviz geliri sağlayan ve ödememler dengesini olumlu yönde etkileyen ekonomik bir faaliyet haline gelmiştir. Resmen son yıllardaki rakamlar bu alanın büyüklüğünü ortaya koyar niteliktedir. Başka sektörlere göre istihdam hacmini daha az yatırımla gerçekleştiren bir sektör olmasından dolayı her geçen gün geri dönüşü hızlı bir şekilde olan alan haline gelmiştir.

İslami otel konseptindeki bir otelde her şey islami normlara göre ayarlanmıştır. Bunu aksine küçük bir durum bile tercihlerin zayıflamasına neden olabilmektedir. Dolayısıyla rezervasyondan tatil sürecine kadar, tatil sürecinden eve dönüşe kadar bahse konu hassasiyetlere dikkat edilmesi büyük önem arz etmektedir.

Kampanyalarımız